Ett år med systrarna Beauvoir

Läsedagbok, korrespondens och intervjuer

Tintomara 2009
ISBN: 978-91-633-1400-1

2008 uppmärksammades 100-årsdagen av författaren, filosofen och feministen Simone de Beauvoirs födelse. 2010 är det 100 år sedan hennes syster, konstnären Hélène de Beauvoir, föddes.

Jag, Marianne Fors, gymnasielärare i svenska och franska, har i många år varit fascinerad av dessa båda kvinnor. Min bok är ingen objektiv redogörelse för Simone och Hélène de Beauvoirs liv och verk utan en blandning av kommenterande lässammanfattningar och resonerande korrespondens kring feminism, filosofi och annat.

Litteratur och konst kan väcka starka känslor. Ännu roligare är det när de också öppnar nya perspektiv och inspirerar till nya funderingar.

Systrarna Beauvoir var passionerade, engagerade och frihetstörstande kvinnor, som lyckades skapa sig ett självständigt liv på tvärs mot det som förväntades av dem.

Marianne Fors

Boken innehåller även textbidrag av Lars Andrée, Svante Svensson och Margareta Zetterström.

Köp gärna Ditt exemplar här: Books on demand, Bokus, Adlibris

Distribution till bokhandeln:

Nomen förlag – Books on demand
Atterbomsvägen 44
112 57 Stockholm

Tel. 0498 - 21 33 60
info@books-on-demand.com

boken Ett år med systrarna Beauvoir