Arma älskade Italien

Recensionsklipp

”en klippbok som uppstått successivt under ett par årtionden men som sammantaget ger en mycket genomtänkt och initierad bild av Italien i dag. /…/ Zetterström är vänsterpolitisk, möjligen med en viss kristen färg, men i det allra mesta hon säger om både Berlusconi och framför allt maffian torde nästan alla kunna instämma. /…/ Mellan samhällsanalyserna bjuder Margareta Zetterström på flera goda författarpresentationer: Moravia, Elsa Morante, den TV-kände Andrea Camilleri och så vidare. Hur berikande den dubbla orienteringen mot konstens och politikens världar kan vara märks till exempel i UNT-artikeln från Ravenna, där kejsar Justinianus borttagande av vissa mosaikdetaljer på 500-talet jämförs med Stalintidens bortklippning av vissa fotograferade men misshagliga ’icke-personer’. /…/ En skribent med så klar och konsekvent fokusering på en viss kulturvärld som Margareta Zetterström gör verkligen rätt i att låta dagstidningstexterna komma ut även i den något mer seglivade formen av bok.”
Tore Winqvist i Upsala Nya Tidning 18/10 2007

”I brist på sammanhang blir de återkommande italienska regeringskriserna, våldsamheterna och maffiarättegångarna därmed ofta obegripliga. Så mycket viktigare har Tomas Lappalainens böcker på senare år om landets liv och historia, Neapel och maffian varit.
Författaren och frilansskribenten Margareta Zetterströms ’Arma älskade Italien’ är av ett helt annat slag men fyller ett liknande behov. Den består av publicerade och opublicerade artiklar från 90- och 00-talet, epoken efter att det kalla krigets politiska system i Italien rasat samman, och blandar spridda reflexioner med recensioner och rapporter.
Visst kan somt kännas spretigt och daterat, det blir lätt så i den här sortens samlingar — ändå har boken ett avgjort värde i att författaren skriver från en klar utgångspunkt, bestämd dels av personliga och litterära intressen, dels av ett konsekvent politiskt perspektiv, från vänster. Det gör artiklarna till en löpande och bitvis sammanhängande kommentar till några händelseutvecklingar som plågat och engagerat Italien de senaste decennierna.”
Lars Linder i Dagens Nyheter 20/11 2007

”För en tid sedan fick jag ett vykort från vänner som var på semester på Sardinien. De var mycket nöjda, allt var jättefint. Några dagar senare läser jag i Margareta Zetterström bok ’Arma älskade Italien’ att Sardinien är ett av Europas mest militariserade områden, samtidigt som hon bekräftar mina vänners bild av ön som ett naturskönt semesterparadis. Det är den stora styrkan i Zetterströms bok, en strävan efter hela bilden, att inte blunda för de negativa sidorna, trots att författaren bekänner sin samhörighet med ’Italiensvärmarbranschen’. Eller kanske just därför. Och ingen kan undgå att lägga märke till hennes kärlek och fascination inför landet Italien, och inte minst dess kultur. /…/
Här finns mycket intressant och nytt om Italien, och bakvägen får vi också nya infallsvinklar på vår egen svenska verklighet. När Zetterström är som bäst, är hennes texter små innehållsrika essäer, som artikeln om Mosaikerna i Ravenna, ett litet mästerverk som berättar om ett par tusen år av historia, med radikala tolkningar och perspektiv mot nutiden.
Som vanligt i samlingsvolymer finns det frågor kring urvalet. /…/ Och snälla Margareta, vad fick dig att förfalla till den narcissistiska avarten att pryda omslaget med en bild på dig själv?”
Gregor Flakierski i Tidningen Kulturen nr 43–45, 17/12 2007

"Hon ger onekligen en mångfacetterad bild av Italien genom sina texter och särskilt de som på olika sätt behandlar maffian och dess samröre med det politiska livet är både informativa och lyfter fram röster som normalt sett har svårt att nå hela vägen till Sverige."
Carolina West i Folket i Bild/Kulturfront nr 3 2008

"Journalisten och författaren Margareta Zetterström har samlat sina lärorika artiklar i boken Arma älskade Italien (Tintomara 2007). Underbart att få lära sig mer om Berlusconi, maffian och spännande kulturpersonligheter."
Andreas Strömberg TT Spektra

Tillbaka till sidans början
Tillbaka till föregående sida

boken arma älskade italien