Att skriva i motvind

Recensionsklipp


"Veckans bok: Att skriva i motvind av Margareta Zetterström gör en bred intellektuell spaningsinsats tillgänglig."
Arbetet nr. 4, 1/2 2013

Läs Margareta Zetterström!
"Att skriva i motvind är en stridsskrift för fred, tolerans och upplysning." Mohamed Omar i Nya Il Convito 16/2 2013

Att skriva i motvind
"Boken frustar av politiskt moraliska ställningstaganden på ett befriande sätt. Jag tänker på både Ulf Lundells och Bodil Malmstens heliga ilska över hur det blivit i samhället. Hennes antiimperialism är lika okuvlig som Sara Lidmans och hennes krigshat är glödande. Hon fortsätter ihärdigt att ta världsfrågorna på största allvar precis som så många gjorde som gatuförsäljare av FiB/Kulturfront på 70-talet. Hon markerar dessutom ofta mot sina närstående och oroas av den politiska enögdhet hon ibland ser i sin närmaste politiska omgivning." Knut Lindelöf i lindelof.nu 24/2 2013

"När Margareta Zetterström nu i bokform har samlat en mängd texter i kronologisk följd, är det flera tankar som slår en vid genomläsningen. Både: här är en skribent som fått oförtjänt lite uppmärksamhet i riksmedierna och allmän debatt och vad kan det månne bero på./…/
Den här boken handlar om mycket. Inte bara om europeisk nutidshistoria, Syrien, Libyen, Balkankriget, nationalism, islamofobi eller kulturkonservatism. Den ger också glimtar av Margareta Zetterström själv. Bakom den intellektuellt arbetande Uppsala-översättaren döljer sig nämligen också en kvinna med många andra strängar på sin lyra och kanske för en del okända sidor./…/
Det handlar hela tiden om texter som inte bara är språkligt väl utformade — de ger också alltid en bild av sina ämnesområden på ett sätt som känns nytt och lärorikt."
Henrik Persson i Folket i Bild/Kulturfront nr 6/7 2013

Vad händer i Europa?
"Tack gode gud för journalisten och skribenten Margareta Zetterström och hennes bok Skriva i motvind! Denna frilansskribent kan både tyska, franska och italienska och i boken får vi ta del av kultur och politik från dessa tre stora språkområden./…/
Margareta Zetterström gör oss en enorm tjänst genom denna bok, hon ger oss en ett fönster in i vad som faktiskt händer i Europa. Både kulturellt och politiskt. Det boken erbjuder är fördjupande kunskap och en kort, snabb summering av läget i länderna som vi delar kontinent med./…/
Som skribent har Zetterström ett mycket rappt och enkelt språk, utan för den skull vara förenklande. Läsaren kommer också finna att hon har en vass penna och inte drar sig för att leverera kritik där hon finner det lämpligt."
Johan Holst i Tidningen Kulturen 11 juli 2013

En pålitlig vägvisare i litterära landskap
"Många av de allra bästa texterna i den nya boken är där hon berättar om sådant hon skaffat i Berlin eller Rom som (ännu) inte finns på svenska. Till exempel lyfter hon i en text från 2008 fram Fabrizio Gattis med rätta prisade wallraffreportage Bilal, som nu kommit i svensk översättning av henne själv på Celanders förlag. /.../ Paradoxalt kan man kanske tillspetsat säga att Margareta Zetterströms samhällskritik bäst kommer fram indirekt när hon skriver om litteratur. Då hon lyfter fram bildning och läsande går hennes ideal på tvärs mot den massmediala likriktningen och kulturella nedrustningen. Så till den grad att dessa ideal i sig är en motståndshandling i detta av marknaden och medierna ockuperade samhälle."
Mikael Löwegren i Fria Tidningar 2013
Tillbaka till sidans början
Tillbaka till föregående sida

boken att skriva i motvind