På jagets fasta grund

Tintomara 2005
ISBN: 91-631-6537-6

Ett urval texter från tidigt sjuttiotal fram till i dag, texter om litteratur, konst, musik, teologi, politik — ja, samhälls- och kulturdebatt i vid och skiftande mening.

Boken inleds med en analys av P O Enquists roman om baltutlämningen, ”Legionärerna” från 1968, och avslutas med en presentation av E.T.A. Hoffmanns kamp för rättssäkerhet i 1800-talets Preussen. Några av anhalterna däremellan är dödens krämare/vapenfabrikanterna, socialistprästen H.F. Spak, en kvinnlig journalistpionjär under Pariskommunen, den evigt moderne Stendhal, Kerstin Thorvall, Sigrid Undset, Schubert vår samtida, IB-affären, Strindberg och qvinnodjeflarna, Jugoslaviens sammanbrott, Moderna Museet, Frälsningsarmén, EU och EMU, fulheten i den samtida konstmusiken, kvinnoprästmotståndet i Svenska kyrkan och skräckens fängelse Guantánamo.

Bokens röda tråd är det personliga anslaget, alltså det faktum att texterna i högsta grad speglar författarens egna passioner och intressen, åsikter och ställningstaganden.

Köp gärna Ditt exemplar här: Books on Demand, Bokus

Distribution till bokhandeln:

Nomen förlag – Books on demand
Atterbomsvägen 44
112 57 Stockholm

Tel. 0498 - 21 33 60
info@books-on-demand.com

boken På jagets fasta grund